Algemene voorwaarden

Algemeen
BatavierenBende.nl levert hoogwaardige vakinformatie, in print en digitale vorm, over en voor agrarisch Nederland. Dit betekent dat haar tijdschriften en internetuitingen worden beschouwd als B-to-B magazines, nieuwsbrieven en websites, en gelden de regels die hiervoor wettelijk worden opgelegd. BatavierenBende.nl is een handelsnaam van AgriMedia bv.

Privacyverklaring
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Betalingsvoorwaarden
Voor alle facturen van BatavierenBende.nl geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum. Na 30 dagen behoudt BatavierenBende.nl zich het recht voor rente- en administratiekosten in rekening te brengen. Bij wanbetaling zal een incassokantoor de vordering van BatavierenBende.nl overnemen, de kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.

Auteursrechten en intellectuele eigendommen
Het auteursrecht van alle informatieproducten uitgebracht door BatavierenBende.nl, berust bij BatavierenBende.nl bv of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BatavierenBende.nl bv. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door BatavierenBende.nl.

Aansprakelijkheid
BatavierenBende.nl streeft ernaar de informatie in haar informatieproducten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, type- en drukfouten worden voorbehouden. BatavierenBende.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de door haar geboden informatie.

Illustratie home: Henk van Ruitenbeek